WEB DESIGN / WEB DEVELOPMENT / SOCIAL MEDIA

DIGITAL TEAM


What we do Talk to us
01

WHAT WE DO


WEB MARKETING


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia.

UI & UX DESIGN


Digital Team is free responsive Bootstrap v3.3.5 layout from Tooplate. Images are from Pixabay free photo website.

ECOMMERCE


You can edit and use this template for your websites. Please tell your friends about Tooplate. Thank you for visiting our website.

MOBILE APP


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia.

SOCIAL MEDIA


You can easily change icons by looking at ET Line Icons. Excepteu sunt in culpa qui officia. Duis aute irure dolor in reprehenderit.

RESPONSIVE LAYOUT


Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia.

02

OUR AGENCY


about img

DIGITAL TEAM

Best Design Agency from California

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Sed id est tincidunt, iaculis nulla vel, sodales metus. Morbi interdum accumsan augue, in accumsan neque lacinia sed. Fusce cursus eu ligula ut gravida.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat.

Aenean commodo ligula eget dolor. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet.

Pellentesque elementum, lacus sit amet hendrerit posuere, quam quam tristique nisi, nec ornare ligula magna id nisl. Donec blandit enim ac semper facilisis. Curabitur eu laoreet mauris, eget fermentum velit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet. Dolore magna aliquam erat volutpat.

03

TALENTED TEAM


 对于快门线,使用的人不多,更多的是不知道怎么使用。如果你经常用,那你应该有丰富的摄影经验了,已经是摄影高手了。为何这么说?因为使用快门线就意味着你会拍摄一些不一样的题材。你的照片效果也会与其它照片有差距。

开始正文之前,我们先做一个小调查

拍什么需要快门线?

一根快门线并不贵,从十多元到几百的都有。使用的地方却比较多,比如拍夜景、拍星空、拍延时等,使用快门线主要有两个目的。一是防止相机震动;二是长曝光,比如使用B门必须使用快门线。而这些技术掌握了,差不多已经是摄影高手了,你就可以拍这些题材了,比如:

拍夜景

拍流水

拍云海

……

以上这些曝光时间如果在30秒以内,我们可以通过相机自拍功能来控制,如果超过30秒,就需要用到B门,使用快门线了。

为什么需要长曝光?

使用快门线的目的是长曝光,为什么要长曝光?主要有下面几点:

1.提升画质。比如晚上拍夜景,光线不够,为了提升画质,只有使用长曝光

2.压缩时间。这是玩长曝的最大魅力。我们眼睛看到的画面只是瞬间的状态,但对相机能把一段时间压缩成一个画面。

相机设定:F16 34s ISO50

晚上我们在大海边看到的画面是动态的,海浪、风吹在脸上的感觉。对晚上的光线并不敏感。但是相机用长曝光拍下来的画面,给人感觉是静止的。海面像丝绸一样柔软,晚上的微弱的光线变得像白天一样亮。通过长曝光我们可以把晚上拍出白天的光线效果。这就是长曝光的魅力,把时空压缩成一个画面。

相机设定:F22 40s ISO50

在拍雾或者云海时,长曝的效果的优势就体现出来了。可以把雾拍出丝绸的轻柔效果。与我们眼睛看到的效果差距很大。

B门怎么设置?

对新手来说,感觉B门难,其实只要你玩过一次就明白了,它就是长曝光,使用并不难,下面我们先来简单认识一下B门。

B门就是快门可以一直打开,你想什么时候关就什么时候关,当相机调节到B门的时候就可以自行控制曝光时间。

如何将相机设置成B门模式?通常可直接转动相机上的机顶转盘,调节到B门模式(低端相机没有该标志)。

如果你相机上没有B门专门的设置,同样可以使用B门,把相机设置为手动模式,快门降低到30秒,再往后降,就会出行B门模式了,如上图。用到B门拍摄就必须用到三脚架和卡快门线了。

快门线怎么用?

快门线的使用比较简单,下面我们具体地讲一下快门线的使用方法。

首先选择快门线的种类,分有线和无线,有功能简单的,有功能复杂的;有便宜的有贵的。大家根据自家需求选择就好。

有线和无线的差不在于有线需要连着相机,无线时一个转接器加一个控制器。操作更灵活。

如果是功能简单的快门线,大家连接上相机,自己就可以操作了。下面我们以一款功能强大的无线快门线做详细地演示操作。

本次我们使用的是沣标FB-WX-N3这款定时快门遥控器来给大家做详细的演示操作。

这个产品分为两部分,一个是与相机连接的控制器(短的),另一个是无线遥控器(长的)。

是一款专业级相机遥控设备。可以用于控制延迟时间,曝光时间,拍摄张数等更多的功能。同时这款遥控器的设计也是按照人体工程学,经过对人手舒适的握度测量,另外位置非常适合大部分人的手型。产品的品质给人不一样的感觉,遥控器外形小巧精致,流线造型十分美观,防水防滑,便于携带。下面是详细的演示操作。

1.设置相机B门拍摄。一般使用快门拍摄都是在B门下拍摄,具体的设置根据自己的相机进行设置,设置方法前面已经做过介绍了。

2.将快门先与相机连接。下面我们先把控制器与相机连接。每台相机都有快门线的连接口,大家根据自己的相机找到接口。这次我们以佳能5D3为例。

佳能5D3的快门线接口在相机的左侧,有一个快门线的标志,在打开连接的时候要注意,快门线有三个触电,连接的时候需要对应好,不要接反了。这个快门遥控器还有一个安全绳的设计,可以将它固定在相机背带接口上。

控制器连接好后,你可以测试一下,是否连接成功,这控制器也可以当做一个简易的有线快门线使用,半按快门显示绿灯,这个时候相机就开始对焦,显示红灯就是触发快门抬起反光板进行拍照。

连接好控制器后你就可以使用遥控器控制相机了。在遥控器上半按快门对焦,按下快门显示红色即完成抬起反光板完成拍照,如上图。

如果要进行长曝光,先要在相机上选择为B门模式,然后只需要把遥控器的快门控制按钮向上推动,这个时候快门就一直处于曝光状态,直到你滑下快门才会停止曝光。

操作比较简单,控制也很方便。如果你要进行延时拍摄,操作就比较麻烦一点。第一次操作后,后面你就会操作了。

3.延时拍摄。在拍延时之前,你需要对下面控制面板上的这些标识做一定的了解。

DELAY:意思是拍摄前延迟时间

LONG: 曝光时间

INTVL: 意思是拍摄间隔时间

N: 意思是拍摄张数

点击SET键,分别选择拍摄前延迟时间(DELAY),曝光时间(LONG),每张拍摄之间的间隔时间(INTVL)。分别是小时、分钟、秒数。

如图所示,现在我将拍摄前延迟时间设置为1秒,曝光时间也设置为1秒,拍摄间隔设置为1秒,拍摄张数设置为5张。

设置好之后按下START键,就开始拍摄。根据以上设置你就可以得到5张,快门时间为1秒的照片,这5张照片是每隔1秒钟进行拍摄的。

小技巧:如何让延时拍摄画面不过曝

在白天拍摄时,如果你没有ND的减光镜,使用B门进行延时拍摄时,就会出行画面过曝的情况。如下图我设置为1秒拍摄时间,所以画面就全部过曝了。

如果我设置为光圈优先,虽然快门线设置为1秒拍摄时间,但是相机依然是根据光圈优先进行拍摄,所以画面并没有过曝。

关于快门线的使用,你会了吗?操作其实很简单。有了它,你可以去拍摄一些不一样的照片。特别是第一次尝试使用快门线进行慢门的拍摄,会有一种成就感。也算是拍摄技术又上升了一个台阶。

产品推荐

如果你需要购买快门线,下面推荐几款实用的产品,这几款经过狼族测试,品质可靠,操作方便。大家可以根据自己的需求选择。选择的时候需要注意针对自己的相机的型号,在购买页面有详细说明,别买错了。

来源:腾讯网    时间:2018年7月17日

04

OUR PORTFOLIO


05

OUR PRICING


BASIC

$150 per year

 • 100 GB Cloud Storage
 • 5 Pro Websites
 • 10 Secured Emails
 • 24-hour Support

BUSINESS

$260 per year

 • 200 GB Cloud Storage
 • 10 Pro Websites
 • 20 Secured Emails
 • 30-Minute Support

PROFESSIONAL

$380 per year

 • 500 GB Cloud Storage
 • 20 Pro Websites
 • 40 Secured Emails
 • Live Support
06

CONTACT US


CONTACT INFO

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteu sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id.

EMAIL

9999999@qq.com

PHONES

999999999999